Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt

£135.00

1. Von den Anfangen Roms bis zum Ausgang der Republik. Band 2. Berlin, W.de Gruyter 1972. D/w. 1259p. V.gd. HB

In stock

SKU: 11614 Category:

Description

1. Von den Anfangen Roms bis zum Ausgang der Republik. Band 2. Berlin, W.de Gruyter 1972. D/w. 1259p. V.gd. HB